Livlinan

Ett hälsoprojekt för dig personligen och för din förenings eller ditt företags ekonomi.


Projektbeskrivning

Projektet Livlinan är ett hälsoprojekt för medlemmar i föreningar och anställda i företag och samtidigt ett ekonomiskt koncept för att stärka föreningarnas och företagens ekonomiska situation.

Konceptet består av följande delar:

 • Föreläsning 1: Kosten och våra folksjukdomar.

 • Föreläsning 2: Istället för doping!

 • Ett häloprojekt för företag, förvaltningar, skola, omsorg, sjukvård och privatpersoner
  Det finns stora pengar att tjäna på kraftigt minskad sjukfrånvaro och ökad prestationsförmåga hos de anställda och i befolkningen som helhet. Jag medverkar i ett stort hälsoprojekt med sikte på kraftigt förbättrad folkhälsa. Läs mer om de hälsoförbättringar som kan uppnås under rubriken Hälsovinster. Närmare upplysningar om hälsoprojektet ger jag via telefon, mail eller personliga möten. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.

 • Publikationer: 

  Boken Istället för doping, en bok om kost och maximal prestation – den moderna idrottarens alternativ till kolhydratladdning och droger.

  Mitt studiecirkelmaterial Njutmetoden, som blir ett viktigt dokument i arbetet med hälsoprojektet. Studiecirkeln är brett upplagd och omfattar drygt 200 A4-sidor.

  Min broschyr Stenålderskost, om vår ursprungliga föda. Broschyren är på 71 A4–sidor.

En beskrivning av innehållet i föreläsningarna finns under rubriken Föreläsningar.

En redogörelse över vilka hälsofördelar Jägarkost (LCHF) har jämfört med gängse västerländsk kost finns under rubriken Hälsovinster.

 

Till början av sidan