Kapitel 3. Hormonerna


Den energi som förbränns under träning och tävling är förhållandevis blygsam. Den största betydelsen av motion är metabol (ämnesomsättningsmässig) och hormonell. Det är därför förvånande att diskussionen kring motionens betydelse i så hög grad handlar om att "bränna kalorier". Via TV-reklamen marknadsförs otaliga apparater som det senaste inom fettförbränning och hur denna fettförbränning via motion kan bli nästan ansträngningslös.

Motion är det som mest kan stimulera utsöndringen av tillväxthormon och som därför är oöverträffat som fettförbrännare, som medel mot åldrande och för att stärka immunförsvaret. För att kunna träna på rätt sätt måste du ha kunskap om hur hormonsystemet fungerar och dessutom helst låta träningen ingå som en del av dina dagliga fysiska aktiviteter på samma sätt som under stenåldern, när våra gener utvecklades!

Hormoner kan fungera anabolt (uppbyggande) eller katabolt (nedbrytande).

Anabola processer

Processer som bygger molekyler, vävnad och till och med organ i kroppen. Uppbyggnad av muskelprotein från aminosyror är exempel på en sådan process.

Katabola processer

Katabola processer bryter ned substanser till enklare beståndsdelar. Nedbrytning av muskelprotein till aminosyror är exempel på en sådan process. Nedbrytning av glykogen till glukos och nedbrytning av fett till fria fettsyror och glycerol är andra exempel.

Motion frigör mäktiga hormonella krafter, som kan vara nedbrytande om du tränar fel och uppbyggande om du tränar i samklang med ditt hormonsystem.

Anabolism och katabolism är finstämda processer som kroppen strävar efter att hålla i balans. Viktökning representerar överdriven fettanabolism (styrd av insulin) och anorexi representerar en överdriven katabolism (styrd av kortisol).

Tillväxthormon, insulin (i viss mån) och det manliga könshormonet testosteron är i första hand de hormoner som verkar anabolt. Det viktigaste katabola hormonet är kortisol. Insulin och glukagon har dubbla, något motstridiga funktioner och en naturlig balansering av dessa hormoner är ytterst viktig.

Tillväxthormon

Tillväxthormon fungerar anabolt och stärker immunförsvaret. Ett annat namn för tillväxthormon är GH (GH = growth hormone)

Tillväxthormon produceras i hypofysen och stimulerar tillväxt av celler och vävnader och är den dominerande faktorn för tillväxt under barndomen. Reparation av vävnader vid skador kräver GH. Med åldern minskar GH och detta medför förlust av muskler.

Från tjugoårsåldern fram till ålderdomen förlorar vi ungefär 30 procent av muskelmassan. Nyckeln till att motverka åldrandet ligger i att öka utsöndringen av de anabola och fettförbrännande hormonerna och minska påverkan från katabola och fettlagrande hormoner. Här har maten och sättet att motionera nyckelroller. Motionen bör inriktas på att öka utsöndringen av GH och minimera verkan av kortisol.

Ett speciellt tillväxthormon kallas IGF-1 (Insulin-like Growth Factor). IGF-1 har förmågan att reparera skadad DNA (DNA är ärftlighetens molekyl och innehåller all information om de ärftliga egenskaperna hos en organism). IGF-1 är ett kraftfullt anabolt hormon och låga nivåer av IGF-1 ökar takten i åldrandet.

Kalorisnåla dieter (bantningsdieter) sänker halten IGF-1 i blodet. Alltför höga nivåer av IGF-1 är också skadliga. Höga nivåer av insulin ger alltför höga nivåer av IGF-1, vilket medför ökad risk för prostatacancer och bröstcancer. Lågkolhydratkost balanserar nivåerna av både insulin och IGF-1.

  • Hela kapitlet läggs inte ut här på sidan, men finns att läsa som
    pdf-fil – 03_Kap.pdf(182 kB).
  • Saknar du program för att läsa pdf-filer? Du kan hämta hem Acrobat Reader från Adobe helt gratis.

Till början av sidan