Frank Nilsson

Frank NilssonSedan tio år tillbaka arbetar jag med kost- och hälsofrågor. I början gjordes detta endast på fritiden, men eftersom jag vid det här laget är pensionerad har jag nu möjlighet att satsa på heltid.

Bakgrunden till satsningen ligger i mina egna upplevelser. Efter att jag slutat med tävlingsidrottandet i 45-årsåldern började vågen slå mot allt högre värden. Irriterad över att inte kunna äta mig mätt utan ätt gå upp i vikt började jag studera detta med kosten.

Efter att jag läst boken Välfärdens ohälsa av biologen Lars Wilsson föll bitarna på plats.

 

Istället för doping!


Boken som fick Björn Ferry att gå över till jägarkost.

Idéer och påståenden runt kost och träning har varierat genom åren, men många av dem är helt enkelt inte sanna. Vad ska du äta för att prestera bra och hålla dig frisk? Hur fungerar det? Är fett farligt för hälsan? Blir du alltid bättre ju mer du tränar?

Svaren på dessa frågor, och många fler, får du i min bok – Istället för doping!. Mer information om boken och dess innehåll hittar du på länken Istället för doping. Ett gratiskapitel från boken – Kapitel 3 – Hormonerna, hittar du också där.

 

Livlinan

Projektet Livlinan är ett folkhälsoprojekt riktat mot företag och förvaltningar inom vård, skola och omsorg och naturligtvis också mot privatpersoner.

Konceptet består av följande delar:

Föreläsning 1: Kosten och våra folksjukdomar.

Föreläsning 2: Istället för doping!

Mina publikationer:

Min bok Istället för doping, min studiecirkel Njutmetoden och min broschyr Stenålderskost.

Folkhälsa:

Jag medverkar också i ett omfattande och specialsytt hälsoprojekt riktat till företag, förvaltningar inom vård, skola och omsorg. Önskar du ytterligare information kring detta eller har andra frågor, kan du kontakta mig via sidan Kontakt.

 

Till början av sidan